Muistokirjoitus Pertti Törmi

Merkittävä pohjoissuomalainen urheiluvaikuttaja Pertti Törmi kuoli Oulussa 7. päivänä elokuuta 2018 vaikean sairauden murtamana omassa kodissaan läheisten läsnä ollessa. Hän oli syntynyt 5.7.1953 Oulussa.
Soutuseura Oulun Kilpa-Veljissä hän toimi puheenjohtajana vuodesta 1990 alkaen. Samasta ajankohdasta lähtien hän toimi myös Tervasoudun varsinaisena henkenä ja johtajana.
Vielä tämän vuoden kesäkuun tapahtumassa hän oli vetovastuussa vaikka oli jo heikossa kunnossa. Puheenjohtajana ollessaan hän ei ollut pelkkä johtaja vaan energinen tekijä. Hän organisoi kaikki tapahtumat. Hän huolsi ja korjasi seuran veneitä, hoiti kirkkoveneiden vuokrauksen ja aina tarkisti veneiden kunnon ja kaiken tähän liittyvän talouspuolen.
Näiden tehtävien lisäksi hän toimi pitkään oululaisen Hyvän Kunnon Kierroksen vetäjänä ja organisaattorina. Pertti henkilönä ei koskaan halunnut olla suuri johtaja ja päälle päsmäri. Hän kuunteli rauhallisesti, teki johtopäätökset ja oli valmis ottamaan vastuuta sekä tekemään asiat hyvin tunnollisesti.

Pertti Törmiä jäivät kaipaamaan Margit-vaimon lisäksi lapset ja lastenlapset sekä hyvin laaja ystävien ja tuttavien joukko.

Heikki Ojantakanen
Risto Holtinkoski
Toivo Saikkonen
Kirjoittajat ovat Pertti Törmin seura- ja urheilukavereita.